Monipuolinen kielitaito – tulevaisuuden vahvuutemme

Kieltenopetuksen varhentaminen on ajankohtainen puheenaihe koulumaailmassa. Tänä vuonna ekaluokan aloittavat koululaiset ovat Suomessa ensimmäinen ikäluokka, joka pääsee aloittamaan A1-kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Tällä pyritään lisäämään vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevien määrää ja siten ylläpitämään ja kehittämään kielten osaamista Suomessa.

Nyt toteutettavat toimenpiteet perustuvat vuoden 2017 lopussa on tehtyyn selvitykseen Suomen kielivarannon tilasta ja kehitystarpeista. Selvityksessä on huomioitu se, että Suomessa puhutaan äidinkielenä monia kieliä. Kuitenkin tähän mennessä toteutetut toimenpiteet, esimerkiksi juuri valtioneuvoston päätös kieltenopetuksen varhentamisesta, ovat keskittyneet vieraiden kielten opiskelun tukemiseen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on lisäksi nyt asettanut työryhmän etsimään keinoja, joilla vahvistettaisiin ja aikaistettaisiin kieltenopetusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Oman äidinkielen opettajat ry:ssä haluamme tuoda esiin sitä, että Suomen koko kielivarantoa on ylläpidettävä ja tuettava, ja tämän tuen piiriin tulisi sisällyttää jo olemassa oleva kielitaito. Monikielisissä suomalaisissa perheissä ja tänne muualta muuttaneissa perheissä on valtavasti kielellistä ja kulttuurista rikkautta ja taitoa, jota ei saa heittää hukkaan. Tämän vuoksi kielivarannon ylläpitämisen yhteydessä ei pitäisi puhua ainoastaan A2-kielistä, vaan myös maahanmuuttajalasten ja muiden monikielisten lasten äidinkielistä. Niiden opetusta täytyy kehittää ja tukea.

Suomen kielivarannon kehitystarpeita koskevan raportin pohjalta olisi tarpeen asettaa työryhmä tutkimaan sitä, miten jo olemassa olevaa kielivarantoa voidaan kehittää ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Suomi pyrkii vuoteen 2025 mennessä kehittymään aktiiviseksi kansainvälisen yhteisön jäseneksi, jonka vahvuus on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Yksi hyvä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on pitää huolta siitä moninaisuudesta, jota meillä jo on.

Linkki Opetusministeriön artikkeliin varhennetusta kielenopetuksesta:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-grahn-laasonen-kieltenopetus-tulee-aloittaa-yha-aikaisemmin-lisaa-kielikylpyja-paivakoteihin

Linkki vuoden 2017 selvitykseen Suomen kielivarannon tilasta ja kehitystarpeista:

https://minedu.fi/monikielisyys

Linkki em. selvitystä koskevaan artikkeliin:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-suomen-kielivarannon-tilasta-ja-kehittamistarpeista-julkaistu

Related Posts

Ei tuloksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Valikko