Monipuolinen kielitaito – tulevaisuuden vahvuutemme

folder_openUncategorized
commentEi kommentteja
Kieltenopetuksen varhentaminen on ajankohtainen puheenaihe koulumaailmassa. Tänä vuonna ekaluokan aloittavat koululaiset ovat Suomessa ensimmäinen ikäluokka, joka pääsee aloittamaan A1-kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Tällä pyritään lisäämään vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevien määrää ja siten ylläpitämään ja kehittämään kielten osaamista Suomessa. Nyt…
Read More

Monikielisyys – teoriaa ja koulujen arkea

folder_openUncategorized
turned_in_not,
commentEi kommentteja
Oman äidinkielen opettajat ry järjestää luentotilaisuuden 2.3.2019 klo 11.30 alkaen Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuudessa kuullaan teoriaa ja käytäntöjä tämän päivän monikielisestä koulumaailmasta. Samassa yhteydessä järjestetään yhdistyksen vuosikokous. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta toivomme ilmoittautumisia tarjoilujen järjestämiseksi. Ilmoittautumiset 22.2. mennessä toimisto@ok-opet.fi…
Read More

Koulujen monet kielet ja uskonnot

folder_openUncategorized
commentEi kommentteja
Hgin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaisut hankeraportin koskien koulujen lisääntyvää monimuotoisuutta kielten ja uskontojen suhteen. Raportti on nimeltään ”Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla”  – lue lisää…
Read More
Kielimessut

Oman äidinkielen opetus arvoonsa!

folder_openYhdistystoiminta
turned_in_not
commentEi kommentteja
Oma äidinkieli, lapsen kotikieli, on ajattelun ja tunteen kieli, se ylläpitää siteitä omaan kulttuuriin ja omaan identiteettiin sekä tukee muuta oppimista ja muiden kielten oppimista. Erityisen merkityksellistä oman äidinkielen osaamisen ylläpito on silloin, kun muutetaan uuteen kulttuuriin ja kieliympäristöön. Hyvä…
Read More
Valikko