Karvin selvitys julkaistu

folder_openKannanotot
commentEi kommentteja
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus teki vuosina 2021-2022 selvityksen valmistavasta opetuksesta ja oman äidinkielen opetuksesta. Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa opetuksen nykytilaa ja vaikuttavuutta. Selvityksessä tuli ilmi, että valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus edistävät oppilaiden kielitaitoa, kouluvalmiuksia ja kotoutumista. Opetuksen järjestämisessä havaittiin…
Read More

Äidinkielet tasa-arvoisia

folder_openKannanotot, Opettajan arki
commentEi kommentteja
Lukijan mielipide: Quo vadis, marginaaliopettaja? Oman äidinkielen opetus on edelleen marginaalissa, vaikka se koskettaa kymmeniä tuhansia oppilaita ja heidän perheitään. Opettaja-lehti julkaisi mielipidekirjoituksemme oppiaineen asemasta. Pääset lukemaan sen tässä alla, ja yllä olevasta linkistä voit myös jakaa sen.
Read More

Hyvinvointikyselyn tulokset

folder_openKannanotot, Opettajan arki
turned_in_not
commentEi kommentteja
Oman äidinkielen opettajat ry toteutti marraskuussa 2020 – tammikuussa 2021 kyselyn opettajien hyvinvoinnista. Kyselyn tavoite oli selvittää oman äidinkielen opettajan työn kuormittavuutta ja todellista työmäärää. Opettajilta kysyttiin mm. työmotivaatiosta ja työn kuormittavuustekijöistä, suunnitteluun kuluvasta ajasta sekä työn ja vapaa-ajan tasapainosta.…
Read More

Tutkimusta oman äidinkielen opetuksesta, monikielisyydestä ja kielivarannosta

folder_openKannanotot
commentEi kommentteja
Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Maija Yli-Jokipii, joka tekee väitöskirjaa oman äidinkielen opettajien työstä, ottaa osaa keskusteluun Suomen kielivarannosta ja monikielisyydestä tänään julkaistussa artikkelissa. Oman äidinkielen opetuksella on hänen mukaansa myös tärkeä rooli kielivarannon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. ”Suomalaista keskustelua kielivarannosta ja englannin…
Read More

Koronakevät oman äidinkielen opetuksessa

folder_openKannanotot, Opettajan arki, Yhdistystoiminta
commentEi kommentteja
Kevät 2020 oli koko maailmassa poikkeuksellista aikaa, joka vaikutti monin tavoin myös koulumaailmaan. Kouluissa siirryttiin maaliskuussa nopealla aikataululla etäopetukseen ja toukokuussa palattiin lähiopetukseen. Molemmat ajanjaksot vaativat erityisjärjestelyjä ja venymistä kaikilta koulumaailman toimijoilta. Oman äidinkielen opettajat ry koki tärkeänä tuoda yleiseen…
Read More

Artikkelimme Kieliverkoston verkkolehdessä

folder_openKannanotot
commentEi kommentteja
Oman äidinkielen opettajat ry:n puheenjohtaja Larissa Aksinovits, toiminnanjohtaja Riitta Salin ja projektikoordinaattori Tuulia Hautakoski kirjoittivat yhdessä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija ja yliopisto-opettaja Maija Yli-Jokipiin kanssa artikkelin, joka julkaistiin tänään Kieliverkoston verkkolehdessä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden maaliskuun numeron teema on Suomen…
Read More

Helsingin Sanomat julkaisi kirjoituksemme oman äidinkielen merkityksestä

folder_openKannanotot
commentEi kommentteja
”Oman äidinkielen vahva hallinta tukee myös muiden aineiden opiskelua. Tänne muualta muuttaneissa perheissä on valtavasti kielellistä ja kulttuurista rikkautta ja taitoa, jota ei saa heittää hukkaan.” Upeaa, että Helsingin Sanomat tarttui tähän aiheeseen. Löydät kirjoituksemme tämän linkin kautta:https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006421279.html?fbclid=IwAR1YLUjoGMoJNFRD-g4LW3D9ww5WboCTrG441Qh8eGuhb2Yt1W2HWRrgtKQKipin kapin lukemaan…
Read More

Monipuolinen kielitaito – tulevaisuuden vahvuutemme

folder_openKannanotot
commentEi kommentteja
Kieltenopetuksen varhentaminen on ajankohtainen puheenaihe koulumaailmassa. Tänä vuonna ekaluokan aloittavat koululaiset ovat Suomessa ensimmäinen ikäluokka, joka pääsee aloittamaan A1-kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Tällä pyritään lisäämään vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevien määrää ja siten ylläpitämään ja kehittämään kielten osaamista Suomessa. Nyt…
Read More
Valikko