Inkluusio tukee koulutukseen integroitumista

folder_openUncategorized
commentEi kommentteja
Maahanmuuttajien integroitumista koulutukseen ja yhteiskuntaan halutaan tukea, mutta konkreettisia keinoja integraation edistämiseksi on ollut käytössä hajanaisesti. Karvi on selvittänyt integroitumista tukevia hyviä käytäntöjä kansainvälisesti, lue selvitys tästä Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjäLataa
Read More

Koulujen monet kielet ja uskonnot

folder_openUncategorized
commentEi kommentteja
Hgin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaisut hankeraportin koskien koulujen lisääntyvää monimuotoisuutta kielten ja uskontojen suhteen. Raportti on nimeltään ”Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla”  – lue lisää…
Read More
Valikko