Opettajille

Opettajan kelpoisuus

Suomessa ei ole erikseen määritelty tiettyä pätevyyttä oman äidinkielen opettajille, vaan työnantajat voivat sopia siitä paikallisella sopimuksella. Pääkaupunkiseudulla työhön vaaditaan äidinkielen opettajan kelpoisuus.  Lähtökohtaisesti tulee kaikkiin opetusalan tehtäviin kuitenkin hakea opettajan pätevyyden omaavaa opettajaa. Epäpätevä henkilö voidaan nimittää virkaan vain määräajaksi ja vain siinä tapauksessa, että opettajan pätevyyden omaavaa henkilöä ei ole hakijoiden joukossa.

Opettajan pätevyyteen vaaditaan:

  • ylempi korkeakoulututkinto – jos olet suorittanut sen ulkomailla, sinun tulee hakea rinnastuspäätös Opetushallitukselta. Opetushallitus tekee päätöksen hakemuksesta asiakirjojen perusteella. Jokainen hakemus käsitellään erikseen. Päätökset perustuvat lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta, ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta tai asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta, riippuen hakijan kansalaisuudesta, opintojen suoritusmaasta ja haettavasta kelpoisuudesta.
  • opettajan pedagogiset opinnot Suomesta (60 op, suoritetaan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa) tai korvaava täydennyskoulutus (myös pedagogiset opinnot, min. 15 op ja työharjoittelu).
  • opetettavan aineen aineopinnot.

Kielet, joista Suomessa voi saada pätevyyden:

  • englanti,
  • espanja,
  • saksa,
  • italia,
  • latina,
  • ruotsi,
  • ranska,
  • suomen kieli,
  • venäjä,
  • kiina,
  • japani,
  • viro,
  • portugali

Muissa kielissä Suomesta ei voi saada pätevyyttä. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on opettamasi kielen tutkinto omasta maasta, joka on rinnastettu Suomessa ylempään korkeakoulututkintoon, ja sinulla on pedagogiset opinnot Suomesta – työnantajalla on silti tulkinnan mahdollisuus. Sinut voidaan tunnustaa  päteväksi opettajaksi, mutta sitä ei ole pakko tehdä. Voit olla pätevä yhdessä kunnassa ja epäpätevä toisessa.

Epäpätevänä saat huonompaa palkkaa ja lisäksi työsuhteesi on aina määräaikainen.

Opetushallitus voi lisäksi erityisestä syystä antaa päätöksen riittävistä opinnoista muilla kuin virallisilla kielillä annettavaan opetukseen. Tällöin kelpoisuus rajataan tiettyyn kieleen ja tiettyyn opetustehtävään. Riittävien opintojen lisäksi edellytetään yleensä kelpoisuuskokeen suorittamista.

Lisätietoa opintojen tunnustamisesta löytyy opetushallituksen verkkosivuilta

Opetushallituksen sähköposti tunnustamiseen liittyvistä kysymyksistä: tunnustaminen@oph.fi

Helsingin yliopiston verkkosivuilla voi tutustua vastavuustodistuksiin.

Valikko