Vanhemmille

Oma kieli, äidinkieli, on sydämen, tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli. Kieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä omaan kieliyhteisöön ja entiseen kotimaahan. Äidinkieli on myös jokaisen perusoikeus: kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään.

Äidinkieli on se kieli, joka opitaan ensin ja johon samaistutaan. Kaksikielisellä on itsellään oikeus määritellä äidinkielensä, ja niitä voi olla yksi tai useampia. Kieli on tärkeä sekä oman minuuden tiedostamisen että kieltä puhuvaan yhteisöön liittymisen kannalta. On tärkeää, että lapsi oppii äidinkielensä riittävän hyvin, sillä äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja tunne-elämän tasapainoiselle kehitykselle. Äidinkieli on myös tärkeä väline sekä uusien kielten että kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen. Oman äidinkielen vahva hallinta tukee näin myös muiden aineiden opiskelua. Kieli on voimavara niin kielen käyttäjälle kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Jokainen äidinkieli on arvokas ja suojelun arvoinen.

Miten oman äidinkielen opetukseen ilmoittaudutaan? Kuka saa osallistua?

Oman äidinkielen opetukseen saavat osallistua kaupungin koulujen ja sopimuskoulujen

  1. oppilaat, joille kyseinen kieli on äidinkieli (väestötietojärjestelmässä)
  2. oppilaat, joille kyseinen kieli on kotikieli = jommankumman huoltajan kanssa puhuttava kieli
  3. suomalaiset oppilaat, jotka ovat asuneet ulkomailla JA opiskelleet kyseisellä kielellä perusopetuksessa (=ylläpitokieli)

Opetukseen voi siis osallistua myös oppilas, jonka väestötietojärjestelmässä lukee äidinkielen kohdalla suomi, mikäli kohta 2) tai 3) täyttyy. Kotikielen osalta luotetaan huoltajan ilmoitukseen. Kotikieleksi lasketaan pääsääntöisesti vain huoltajan kanssa puhuttu kieli – ei silloin tällöin tavattavan isovanhemman/tädin/serkun/ym. kieltä. Oppilas voi opiskella vain yhtä kieltä eli monikielisen lapsen kohdalla huoltajien on tehtävä valinta.

Pääkaupunkiseudun kunnissa oman äidinkielen opetuksen järjestäminen vaihtelee hiukan. Espoossa ja Vantaalla minimioppilasmäärä on 10 oppilasta, Helsingissä määrä hieman  vaihtelee, opetusryhmien lukumäärillä ja paikoilla pyritään vastaamaan kattavasti koko kaupungin oppilaiden tarpeeseen.

Opetettavia kieliä on Helsingissä 44, Espoossa 40 ja Vantaalla noin 30 eri kieltä.

Opetettavia kieliä ovat muun muassa: albania, amhara, arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, farsi/dari, hindi, hollanti, indonesia, italia, kreikka, kurdi, kurmandzi, liettua, malajalam, mandariinikiina, nepali, norja, pashtu, portugali, puola, ranska, romani, romania, saksa, serbokroatia, somali, suahili, tagalog, tamili, thai, tsekki, turkki, unkari, urdu, venäjä, vietnam, viro.

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.

Suurimmissa kieliryhmissä opetus voi olla omassa koulussa, mutta useimmiten oppilaat joutuvat siirtymään toiseen kouluun oppitunneille. Tiedot oppituntien ajankohdasta saa omalta koululta. Oppilas ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen samalla kun hän ilmoittautuu kouluun tai 7. luokalle.

Opetushallituksen vuonna 2016 julkaisema esite Oma kieli – oma mieli: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-oma-mieli

Valikko